Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

T:mi Antti Kyyhkynen
(Y 2160882-4)

Yrittäjäntie 10
19650 Joutsa

040 – 737 7982

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Antti Kyyhkynen

puhelin 045- 8409319

sähköposti antti.kyyhkynen@liikennetraktori.fi

3. Rekisterin nimi

T:mi Antti Kyyhkynen asiakasrekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt www.eerolasupplies.fi- sivustolla asiakkaaksemme tai ostanut verkkokaupastamme ja/tai yrityksestämme tavaraa.

5. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoitus TT:mi Antti Kyyhkynen asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää toimintamme kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edllyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja käytetään vain yrityksen sisäisesti markkinoinnin kohdistamiseen ja tietoja luovutetaan vain tilausten toimituksiin välttämättömille yhteistyötahoille, kuten Posti Oyj:lle tilauksen toimittamiseksi. Oy OJE Finland Ab:lla on oikeus asiakasrekisterin tietojen julkaisuun tilanteissa joissa tulostetaan esimerkiksi osoitetarroja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää edellä mainittu julkaisu ilmoittamalla siitä yrityksemme rekisterinpitäjäksi ilmoitetulle henkilölle. Yrityksemme ei julkaise tai luovuta millään muulla tapaa asiakasrekisteriä kolmannelle osapuolelle ellei Suomen laki meitä siihen erikseen velvoita.

6. Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

– Henkilön etu- ja sukunimi

– Sähköpostiosoite

– Postiosoite

– Puhelinnumero

– Tiedot kaikista tilauksista, vanhoista ja uusista.

– Tilausten eri kuljetusliikkeiden seurantatiedot

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta T:mi Antti Kyyhkynen ulkopuolelle ellei Suomen Laki ja viranomaistaho meitä siihen erikseen velvoita. Rekisteröityneen käyttäjätiedot poistetaan pyynnöstä.

8. Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään suojatussa, tietokoneelle erikseen asennetussa laskutus- ja asiakasjärjestelmässä.